Festival

Festival, ki je nastal na podlagi tesnega sodelovanja z novinarjem in pisateljem Tizianom Terzanijem, se odvija v mesecu maju v Vidmu. Prvič smo festival priredili leta 2005.

Srečanja, razprave, pogovori, konference, predavanja, branja, razstave, igre in projekcije se štiri dni odvijajo v najbolj pomenljivih objektih videmskega mestnega središča.

Nagrada Terzani

Nagrado Terzani je leta 2004 ustanovilo kulturno društvo vicino/lontano, po dogovoru in v sodelovanju s Terzanijevo soprogo Angelo in otroki florentinskega novinarja in pisatelja Saskio in Folcom.

Ob priliki prvega srečanja žirije, ki se je odvijalo 5. decembra 2004 v Vidmu, je preminuli poljski pisatelj in vojni dopisnik Ryszard Kapuściński lepo utemeljil smisel nagrade Terzani v okviru projekta vicino/lontano: “Spomin na Tiziana Terzanija je meni zelo drag. Naš svet, za katerega menimo, da je globaliziran, je v resnici sestavljen iz številnih regij in različnih kultur.

Natečaj za šole

Natečaj za šole Tiziano Terzani je ustanovilo društvo vicino/lontano v sodelovanju z družino Terzani. Na natečaj se lahko prijavijo šole vseh stopenj iz Furlanije Julijske krajine.

Namen natečaja je spodbuditi v šolah razmišljanje in ustvarjalnost preko različnih ekspresivnih in didaktičnih oblik izražanja, da otroci in mladostniki razvijejo občutek “aktivnega državljanstva”, ki naj bo usmerjen “k pripravi otroka na odgovorno življenje v svobodni družbi

Predstavitev

Vicino/lontano je neprofitno kulturno društvo, ki je bilo ustanovljeno oktobra 2004 v Vidmu, na pobudo skupine občanov. Društvo prireja kulturne dogodke in pobude, s katerimi želi izpostaviti aktualne teme našega časa.

Društvo sodeluje s številnimi ustanovami, zavodi, društvi in kulturnimi revijami, med drugimi tudi z naslednjimi: Univerza v Vidmu, ki je postala članica društva leta 2007, LiMes, Reset, aut aut, Multiverso, Edizione, Medici Senza Frontiere, Pordenonelegge, Mittelfest, èStoria

  • it
  • fu
  • de
  • en