Festival vicino/lontano 2018

1 % ljudi na Zemlji ima v svojih rokah več bogastva kot preostalih 99 % skupaj. To mantro že dolgo vsi ponavljamo. Danes vemo tudi, da 4.700.000 ljudi v Italiji živi v »popolni revščini«. Še nadaljnjih 4 do 5 milijonov državljanov se uvršča v kategorijo »relativne revščine«. Po drugi strani pa ima najbogatejših 5 % Italijanov skoraj 40 % državnega bogastva. Brezposelnih je 10,8 % ljudi, med mladini pa kar 32,2 %.

Kaj imamo torej v mislih, ko govorimo o delu v času zrelega kapitalizma in digitalne revolucije? Kdo so delavci v sodobnem svetu? Za tiste s službami se zdi, da je vodilo »prožnost«, kar v resnici pogosto pomeni preprosto »negotovost«. Kakšne posledice prinašajo takšne razmere za ravnovesje in kakovost življenja ljudi, zlasti žensk?

Srednji razred se je močno skrčil, socialno-ekonomska vrzel med razredi pa se v zadnjih letih dramatično in hitro poglablja. Kje in kako se je rodila neenakost v tretjem tisočletju? Kako se politika odziva na vse to, medtem ko nezadovoljstvo izključenih podžiga jezo, zamere in željo po moči?

Za našo demokracijo je to velik izziv. Ne želimo, da se demokratična družba bori le proti revščini. Reševati moramo tudi druge vrste neenakosti, ki grozijo, da bodo spodkopale temeljne pravice civilne družbe, saj razlike postajajo izvor diskriminacije na mnogih področjih, vse od spola, starosti, zdravja, kulture, izobraževanja, veščin in moči pa do vere, etnične pripadnosti in še marsičesa.

Na podlagi realne analize starih in novih vrst neenakosti med ljudmi, v kateri ni prostora za ideološke predsodke, se želimo na letošnjem festivalu dotakniti teme enakih možnosti, ki zagotavljajo razvoj vseh, in se vprašati, ali je to lahko naša izhodiščna točka in hkrati rdeča nit dolgoročne usmeritve.

V središču običajne geopolitične slike kraljuje postopno slabšanje razmer in konfliktov v odnosih med državami na prostranih območjih, zlasti na Bližnjem vzhodu, kjer bi lahko razvoj sirskega konflikta med drugim povzročil nove valove migracijskih tokov proti evropskim državam v Sredozemlju.

In prišli bodo novi begunci. Prosili bodo za pomoč in mirno prihodnost. Smo jim pripravljeni odgovoriti s politiko sprejemanja, odgovorno in racionalno, a hkrati človeško?

Žirija, ki podeljuje Nagrado Terzani je znova odlično opravila nalogo s podelitvijo nagrade Domenicu Quiricu, ki je v svoji knjigi z naslovom Succede ad Aleppo spopade predstavil prav skozi boleče in dramatične posledice, ki jih doživlja civilno prebivalstvo.

Nenazadnje želimo mlade pozvati, naj gledajo na svet z mislijo na prihodnost, naj skupaj prevzamejo odgovornost za naš planet, saj bodo prihodnje generacije lahko preživele le v uravnoteženem in ljudem prijaznem okolju.

Govorniki na festivalu bodo med drugim tudi: Marc Augé, Miha Mazzini, Lucio Caracciolo, Milenko Jergović, Emel Mathlouthi, Domenico Quirico, Fadi Hassan, Ilvo Diamanti, Marco Paolini, Guido Crainz, Faruk Šehić.

calt-logo