Natečaj za šole

Natečaj za šole Tiziano Terzani je ustanovilo društvo vicino/lontano v sodelovanju z družino Terzani. Na natečaj se lahko prijavijo šole vseh stopenj iz Furlanije Julijske krajine.

Namen natečaja je spodbuditi v šolah razmišljanje in ustvarjalnost preko različnih ekspresivnih in didaktičnih oblik izražanja, da otroci in mladostniki razvijejo občutek “aktivnega državljanstva”, ki naj bo usmerjen “k pripravi otroka na odgovorno življenje v svobodni družbi, v duhu razumevanja, miru, strpnosti, enakosti med spoloma in prijateljstva med vsemi narodi, etničnimi, narodnimi in verskimi skupinami in osebami staroselskega porekla” (29. člen Konvencije o otrokovih pravicah, ki jo je odobrila Generalna skupščina OZN leta 1989).

Nagrajevanje se odvija maja v okviru Festivala vicino/lontano, ki je novinarju in pisatelju Tizianu Terzaniju posvetil tudi istoimensko mednarodno literarno nagrado.

Prevode uredil ARLeF
ARLeF