Festival

Festival, ki je nastal na podlagi tesnega sodelovanja z novinarjem in pisateljem Tizianom Terzanijem, se odvija v mesecu maju v Vidmu. Prvič smo festival priredili leta 2005.

Srečanja, razprave, pogovori, konference, predavanja, branja, razstave, igre in projekcije se štiri dni odvijajo v najbolj pomenljivih objektih videmskega mestnega središča.

Mednarodno uveljavljeni strokovnjaki, novinarji, pisatelji in umetniki se soočajo med sabo in s publiko, da z različnih zornih kotov analizirajo procese današnjega globaliziranega sveta in njihove razloge, mehanizme, pomene in perspektive na področju gospodarstva, družbe, kulture in geopolitike.

Prevode uredil ARLeF
ARLeF